eCapacity

På en dag fotograferede vi portrætter af medarbejderne og en stribe vignetter, som eCapacity kan bruge i brochurer, memoer, på website og i powerpoint præsentationer. Billederne er fotograferet på kontoret på Sjæleboderne i København.


Opgave

eCapacity kontaktede Leitorp + Vadskær med henblik på fotografering af medarbejdere og vignetter af kontoret til brug på hjemmeside og i interne og eksterne publikationer. 

Udførelse

På forhånd havde vi besøgt kontoret og havde udvalgt et sted, hvor vi ville fotografere billederne.

Vi vælger ofte et sted, hvor vi kan få to eller flere varianter med samme person. Eksempelvis valgte vi med eCapacity at fotografere portrætter med en vinduesbaggrund og med en neutral væg som baggrund. Det giver to forskellige udtryk og dermed mulighed for at variere udtrykket, alt afhængig af anvendelsesområdet eller mediet.

Billederne er fotograferet med det forhåndenværende lys og en enkelt lampe for kontrol og jævn belysning af personen.

Udfordringen var her, at solen skiftevis var fri og bag skyer, hvilket ændrer lysmængden betragteligt. Det kræver hurtig justering af kameraindstillinger såvel som indstillinger på lampen

Resultat

eCapacity har på en dags fotografering opnået en billedpakke, som de vil kunne anvende på deres hjemmeside og i andre medier.

De har stærke ensartede og opdaterede portrætter af deres medarbejdere, hvilket er med til at give et godt indtryk af virksomheden, både for eksisterende og kommende kunder.

Vignetterne kan anvendes som visuelt krydderi i f.eks. memoer, på powerpoint slides og på hjemmeside. Det er vigtigt med egne billeder fremfor stockbilleder, der nærmere virker distancerende.

Egne billeder signalerer ægthed og er med til at give et indtryk af virksomheden og kontoret.