Ministerportrætter

Leitorp + Vaskær har fotograferet adskillige pressebilleder for en række af Danmarks aktuelle ministre. Fokus har været at få billeder, der både kan bruges i internationale og nationale sammenhænge og som har respekt for personen bag ministeren. Her er billeder af Sofie Carsten Nielsen, Manu Sareen, Morten Østergaard og Henrik Sass Larsen.   

Opgave

Leitorp + Vadskær er blevet kontaktet af forskellige ministerier med henblik på fotografering af presse- og PR billeder af forskellige ministre.

Typisk er det presseafdelingen, der igangsætter projektet og også presseafdelingen vi aftaler detaljer omkring opgaven med. 

Udførelse

Fotografering af en minister eller an anden person med en travl kalender involverer altid en stor mængde planlægning.

På forhånd har vi besigtiget locations og har aftalt med ministeriet, hvor og hvordan billederne skal fotograferes, ligesom vi ved præcis, hvor mange minutter talentet (ministeren) har til hår og makeup samt fotografering.

På dagen for fotograferingen opstilles alt udstyr og eksponeringer indstilles på kameraerne. Ved start bliver talentet kort briefet om antal fotos og steder, hvorefter vi går i gang. Alt kører efter en præcis plan og minutterne tælles. Fem minutter til det ene setup, fire til det næste, gåtur i to minutter til næste setup, hvor vi har syv minutter og så videre.

Ministre er vant til at være på og er professionelle, så vores erfaring er, at de hurtigt er varmet op og leverer gode billeder. Men naturligvis er der tid til at forklare de forskellige setups og drøfte ændringsforslag.

Resultat

Fælles for alle ministre vi har fotograferet et en pulje af portrætter med forskellig baggrund og forskelligt udtryk.

Ministerierne har udvalgt en mindre del til offentliggørelse på ministeriernes hjemmeside til frit brug for pressen og andre interesserede medier.

Billederne bliver også brugt internt, på ministeriernes hjemmesider og til interne memoer og publikationer.